• Phone031-32361499
  • Emailinfo@declux.com
  • Addressاصفهان، ارگ جهان نما، دکوری لوکس
  • Open Hoursجوابدهی 24 ساعته
  • Phone031-32361499
  • Emailinfo@declux.com
  • Addressاصفهان، ارگ جهان نما، دکوری لوکس
  • Open Hoursجوابدهی 24 ساعته

با توجه به رنگ یکنواخت دیوارها، بسیار نگران خسته کننده شدن سالن پذیرایی بودم. با استفاده از خدمات طراحی دکوراسیون گروه دکلوکس تونستم به ترکیب رنگ دلخواه و فضای مدرنی که در ذهن داشتم برسم.